НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2132235 Картинка 2676444 Картинка 8389667 Картинка 5838902 Картинка 2562790 Картинка 3089639 Картинка 8223793 Картинка 1608839 Картинка 5005870 Картинка 6215240

21 юни - Международен ден на Йога

21 юни е денят, в който всяка година много държави, организации в системата на ООН, международни и регионални организации, а така също и неправителствени организации и физически лица, в подходяща форма и в съотвествие с националните си приоритети отбелязват Международния ден на Йога. Традицията е израз на нематериалното културно наследство на човечеството.

Началото на честването е поставено с Резолюция 69/131 от 11 декември 2014 г. на Общото събрание на ООН. В акта на приемането всички негови 175  членове са постигнали съгласие, че Йога като начин на живот, свободен от излишества от всякакъв род, обезпечава комплексен подход към здравето  и благополучието, и че “информацията за ползата от заниманията с йога би било за благото на здравето на световното население”.      

Интересът към Йога в България е факт повече от 100 години. Животът и дейността на редица членове на академичната общност на Национална спортна академия “Васил Левски” са свързани с началото на научните изследвания и практикуване на Йога.

Национална спортна академия се гордее с имената на проф. д-р Драгомир Матеев (ректор в периода  1945 – 1962 г.) - автор на първия в Източна Европа “научен анализ” на системата на йогите, проф. Крум Рачев - първият председател на Българската федерация по Йога, доц. Петър Богданов - основател на катедрата по Биомеханика, научен ръководител на известния наш възпитаник кинезитерапевт Веселин Лучански.

От учебната 2017/2018 г. Национална спортна академия “Васил Левски” приема първите си студенти в бакалавърската програма на Факултет “Спорт”, а от 2020 г.  спортният клуб по Йога  към НСА се присъединява към семейството от спортни клубове, чиято цел е да дадат своя неповторим принос към българската спортна наука и спортните успехи на българската нация. За четвърта поредна година ние очакваме своите  студенти да станат част от този безценен опит и традиция.

            Поздравяваме всички, които на 21 юни отбелязват Международия ден на Йога, които практикуват Йога и които я приемат като  конкретен израз на културното многообразие, фактор за сближаване, културен обмен и взаимно разбирателство между хората!


Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share