НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4777597 Картинка 9180097 Картинка 1270334 Картинка 4969264 Картинка 1781602 Картинка 7899369 Картинка 11712483 Картинка 11474818 Картинка 6041519 Картинка 9844986

Важно за студентите в блок 15 - Високо тяло!

             От 01.08.2020 год. започва ремонта на Високото тяло на блок 15. Всички живущи задължително трябва да освободят заеманите от тях стаи и да бъдат пренастанени в блок 70, блок 61 (В, Г, Д) на Академията и общежитията на УАСГ до 31.07.2020 год. За да бъдат настанени всички студенти е необходимо до 01.07.2020 год. да се запишат при домакин-управителя на блок 15. Записването може да става на място или по телефон. Всички студенти, които не се запишат за пренастаняване губят правото си на общежитие до 14.09.2020 год.

 

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share