НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1859666 Картинка 3473492 Картинка 6994150 Картинка 8010688 Картинка 5943807 Картинка 1170582 Картинка 4642599 Картинка 182569 Картинка 7552124 Картинка 4765542

ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 г.

 

Допълнително обучение /за студенти завършили различна специалност/

24.08. – 08.09.2020 г. – Подаване на документи

09.09.2020 г. – Комисия по прием на студенти

09.09.2020 г. – Изготвяне на заповед за прием

10-11.09.2020 г. – Записване за допълнително обучение

11.09.2020 г. – Начало на допълнителното обучение

 

Редовно, задочно и дистанционно обучение

24.08. – 30.09.2020 г. – Подаване на документи

01.10.2020 г. – Комисия по прием

02.10.2018 г. – Изготвяне на заповед за прием

05 – 07.10.2020 г. – Записване за държавна поръчка

08 – 13.10.2020 г. Записване за платено обучение

09.11.2020 г. – Начало на учебната година

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share