НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6620938 Картинка 10030859 Картинка 1910720 Картинка 5590887 Картинка 7933408 Картинка 1320168 Картинка 10405829 Картинка 10549756 Картинка 7479976 Картинка 11234312

Ръгби клубът при НСА набира състезатели

Сектор "Ръгби" и Ръгби клуб при  НСА, обявяват записване за студенти неспециалисти за участие в представителните студентски отбори по ръгби. Желаещите студенти ще бъдат включени в модул за функционална адаптация, начално обучение по ръгби и планиран тренировъчен и състезателен процес през спортно-състезателната 2021/2022 година. 
Адрес за записване - rcnsa@abv.bg или контактната форма на nsarugbystudents.alle.bg
Трите имена, група и факултетен №, факултет, опит във вид спорт, телефон за контакт.
 


Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share