НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5087908 Картинка 6061988 Картинка 206120 Картинка 5881628 Картинка 8501299 Картинка 3906294 Картинка 11444505 Картинка 7718081 Картинка 4975930 Картинка 5548955

Договор за сътрудничество между НСА и Академията на МВР

 


Договор за съвместно сътрудничество подписаха, днес, ректорът на Национална спортна академия „Васил Левски“, проф. Николай Изов и неговият колега старши комисар проф. дн Любомир Тимчев – ректор на Академията на МВР.
 Документът регламентира професионалното сътрудничество между двете институции за следващите три години в областта на учебно-преподавателската дейност и научноизследователската работа. Ще бъдат подготвяни учебни планове, програми, учебно-методически материали, учебни помагала, стендове, работни места за експериментална и практическа работа, както и обмен на преподаватели и специалисти.
 „С това споразумение ще дадем възможност двете висши училища да работят все по-добре за физическото развитие и спорта, а служителите от системата на МВР да бъдат адекватни на съвременните изисквания. При Вас физическата подготовка е издигната на високо ниво“- заяви в приветствието си проф. Изов.
 От своя страна ректорът на Академията на МВР припомни, че обменът на кадри между двете институции е активен и не е спирал във времето. „Надявам се, че това е само началото и заедно ще продължим по пътя на успешното ни сътрудничество. Огромно е уважението ни към спортистите и всички, които преподават спорт и за нас Вие сте едно специално училище“ – допълни старши комисар проф. Любомир Тимчев.
 В сферата на научноизследователската работа НСА и Академията на МВР ще организират и провеждат съвместни научни изследвания, школи за млади научни работници, научни сесии, семинари, конференции, симпозиуми, конгреси и др.


Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share