НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2205050 Картинка 5030027 Картинка 1213511 Картинка 11508465 Картинка 7777085 Картинка 10028872 Картинка 8592306 Картинка 9902729 Картинка 5053689 Картинка 7245943

Министърът на труда и социалната политика и ректорът на НСА подписаха споразумение за сътрудничество

 
Ректорът на Национална спортна академия „Васил Левски“, проф. Николай Изов и министърът на труда и социалната политика, Деница Сачева подписаха днес споразумение за сътрудничество, основано на Приоритет 4: Действие 2 - Създаване на партньорства и сътрудничества с висши училища, предлагащи обучение по социално предприемачество и популяризиране на партньорствата от Плана за действие по социална икономика 2020-2021 г.
НСА и Министерството, чрез  дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ ще осъществяват съвместни дейности по реализиране на политиките в областта на изучаване и популяризиране на учебни дисциплини и специалности, свързани със социалната и солидарна икономика. 
Основни акценти в спогодбата са също  разработването на анализи, проучвания, изследвания, прогнози, програмни документи, както и организирането и провеждането на студентски стажове.
Министър Сачева изказа удовлетворението си от подписването на спогодбата и изрази увереност, че бъдещата работа ще е ползотворна и за двете страни. „Вашите студенти ще могат да се възползват най-много от това споразумение, идвайки на практики при нас. Младите хора имат повече желание и са отворени към социални каузи, към справедливост и това, което правим днес ще бъде полезно както за нас, така и за Вас“ – допълни Деница Сачева.
От името на академичното ръководство проф. Николай Изов благодари за доверието и партньорството с министерство на труда и социалната политика. „Споразумението не само ще повиши качеството на образование и нашите социални специалности, а ще направим така, че младите, които завършват подобно образование да могат и да се реализират на пазара на труда“ – заяви проф. Изов.
Основна тема на последвалите разговори  бе важната роля на физическата активност и спорта за хора с увреждания като средство за социална интеграция. Ректорът и доц. Стефка Джобова – ръководител на магистърска програма „Адаптирана физическа активност и спорт“ запознаха министър Сачева с дългогодишния опит и успешните модели на работа на експертите на НСА в тази област.


Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share