НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7665615 Картинка 1756662 Картинка 2341471 Картинка 9173738 Картинка 10446850 Картинка 11871735 Картинка 5588102 Картинка 9154145 Картинка 8316706 Картинка 683242

Отличия за членове на академичната общност на НСА

 
Ректорът, проф. Николай Изов връчи почетни отличия по повод 60-годишнините на гл. ас. Радислав Атанасов - сектор „Шахмат“ в катедра „Технически и ледени спортове“ и на Николинка Любенова – главен счетоводител на Национална спортна академия „Васил Левски“.
От името на академичното ръководство проф. Изов благодари на дългогодишните ни колеги за всеотдайната им работа, с пожелание за здраве, професионални успехи и лично щастие. 

Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share