НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9591705 Картинка 12257207 Картинка 7258794 Картинка 956949 Картинка 3007097 Картинка 5330301 Картинка 1161023 Картинка 4916820 Картинка 3312692 Картинка 2192255

Информация за Деня на Академията – 15 ноември

Ръководството на Национална спортна академия „Васил Левски“ уведомява Академичната общност, че съобразно епидемичната обстановка отбелязването на празника на Академията – 15 ноември, ще се състои неприсъствено.
Във връзка със събитието на 15 ноември 2021 г. (понеделник) от 11:00 ч. в Аула Максима – Ректорат с почетни награди ще бъдат отличени дългогодишни преподаватели и служители на Академията, навършили кръгли годишнини.
Ще бъдат връчени дипломите на придобилите образователна и научна степен „доктор“, академични длъжности „доцент“ и „професор“ в периода 24 май – 15 ноември 2021 г., както и ежегодните стипендии на студентите с най-висок успех в трите професионални направления, осигурени от членове на Съвета на настоятелите към НСА, и традиционната награда на кмета на Столична община за изследователски проект в областта на спорта със значим социално-обществен принос. 
Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share