НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1634817 Картинка 10775594 Картинка 10197326 Картинка 11242398 Картинка 3408758 Картинка 5672931 Картинка 2293236 Картинка 8059167 Картинка 9235630 Картинка 1628561Секция Български език

Ръководство и администрация
Ръководител - ст.преп. Мая Жилиева


Преподаватели- Гл. ас. Славка Петрова, доктор; ст.преп. Анелия Белберова; ст.преп. Мая Жилиева


 
Facebook Twitter Share