НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4711837 Картинка 5915772 Картинка 4930995 Картинка 2442592 Картинка 8908894 Картинка 2165172 Картинка 3592308 Картинка 8612281 Картинка 4868275 Картинка 6730281
Катедра Футбол и тенис

Ръководител катедра
доц. Галина Очева, доктор вътр. +359 2 4014232  email: galina.ocheva@nsa.bg
Преподаватели - проф. Антонио Антонов, доктор | доц. Арахангел Гигов, доктор | доц. Галина Очева, доктор | доц. Емил Атанасов, доктор | доц. Иван Димов, доктор | доц. Михаил Мадански, доктор | гл. ас. Данаил Иванов | гл. ас. Даниел Димов | гл. ас. Елена Чолова, доктор | гл. ас. Иван Мардов, доктор | гл. ас. Крум Ловков | гл. ас. Людмил Тренев, доктор | гл. ас. Павел Велков, доктор | гл. ас. Румяна Иванова | гл. ас. Силвия Радойска, доктор | гл. ас. Станислава Цекова, доктор | гл. ас. Янош Брогли, доктор

Организатор уч.работа: Йоана Папазова - +359 2 4014234
Специалист компютри: Здравко Стоенчев - +359 2 4014234
Домакин: Любомира Бонева - +359 2 4014234
e-mail на катедрата: football_tennis@abv.bg


 


Президентър на ФИФА Сеп Блатер на посещение в НСА


Президентър на ФИФА Сеп Блатер на посещение в НСА