НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11744021 Картинка 9595464 Картинка 2057569 Картинка 10706806 Картинка 6720622 Картинка 11714825 Картинка 8818441 Картинка 9188176 Картинка 2757458 Картинка 3515018
Катедра ТАО

Ръководител катедра
доц. Николай Панайотов, доктор вътр. +359 2 4014322  email: kokonsa61@gmail.com

Учебен курс  "Туризъм, алпинизъм и ориентиране"

 със студенти от ІІ курс редовно обучение, ІІІ курс задочно обучение,
 ІІІ курс специалност „Кинезитерапия” и минали випуски.

Смяна

Дата

Студенти

ПУСБ „Проф. Н. Хаджиев” - БОРОВЕЦ:

I.

24.06. – 30.06..2024 г

ОЗЗГТ – 22 и 24 гр.

II.

01.07. – 07.07.2024 г.

ОЗЗГТ – 23 и 25 гр.

III.

08.07. – 14.07.2024 г.

ОЗЗГТ - минали випуски

ПУСБ „Проф. Иван Стайков” - ВИТОША:

I.

17.06 - 23.06.2024 г.

З.О. – Спорт и Педагогика

II.

24.06. - 07.07.2024 г.

Педагогика – всички групи

IІІ.

08.07 – 21.07.2024 г.

Спорт – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 14 гр., СА и АФАС

IV.

22.07. – 04.08.2024 г.

Спорт – 8, 9, 10, 11, 12,13 и 15 гр.

V.

05.08. – 18.08.2024 г.

АС и минали випуски


ВАЖНО!!!

  1. В срок до 30 април 2024 г. ВСИЧКИ студенти от задочно обучение ЛИЧНО потвърждават участието си в курса в Деканата на задочно обучение, Ректората, кабинет 106.
  2. В срок до 30 април 2024 г., ВСИЧКИ студенти от редовно обучение ЛИЧНО потвърждават участието си в курса – катедра „ТАО”, Ректората, 4 етаж, 410 кабинет.
  3. Минали випуски /изостанали студенти/ подават заявление за участие в курса /от 08 до 10 май 2024 г. в катедра „ТАО”, 4 етаж, 410 кабинет, Ректората.
  4. Заявления за отлагане на курс се подават в съответните деканати в срок до 30 април 2024 г.