НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7666860 Картинка 3246853 Картинка 2779995 Картинка 11937758 Картинка 11198294 Картинка 6791753 Картинка 12337460 Картинка 7103613 Картинка 8775563 Картинка 1972182
Катедра ТАО

Ръководител катедра
доц. Николай Панайотов, доктор вътр. +359 2 4014322  email: kokonsa61@gmail.com

 КОНСПЕКТ - ВЪПРОСИ ПО Т А О

1. Същност, съдържание и видове туризъм

2. История на туризма в България

3. Екипировка за туризъм и алпинизъм

4. Бивакуване в планината

5. Техника на придвижване в планински условия. Туристическа маркировка

6. Опасности в планината и предпазване от тях.

7. Долекарска помощ на пострадал в планината

8. Рила - характеристика, обекти за туризъм и алпинизъм

9. Пирин - характеристика, обекти за туризъм и алпинизъм

10. Витоша - характеристика, обекти за туризъм и алпинизъм

11. Родопи - характеристика, обекти за туризъм и алпинизъм

12. Стара планина - характеристика, обекти за туризъм и алпинизъм

13. Същност, съдържание и форми на алпинизма

14. Завладяване на планините в света

15. Най-високите върхове на планетата /Осемхилядници/-първи изкачвания

16. Алпинизмът в България - история и особености

17. Екипировка и специални съоръжения за алпинизъм

18. Алпийска техника - възли и обвързване

19. Алпийска техника - осигуряване

20. Принципи при катерене. Категории на трудност

21. Техника на катерене и слизане по скали

22. Характеристика на съвременното ориентиране

23. История на ориентирането

24. Видове спортно ориентиране

25. Екипировка за ориентиране

26. Местност и елементи на местността

27. Устройство и работа с компас. Измерване на разстояние

28. Ориентиране на местността без карта и компас. Азимутни таблици и схеми

29. Топографски карти и мащаби

30. Ориентиране на местността с карта