НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1028873 Картинка 11442654 Картинка 8451444 Картинка 9656669 Картинка 825813 Картинка 9011330 Картинка 1469878 Картинка 2530736 Картинка 535681 Картинка 4638016
Катедра Снежни спортове

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Петър Янков, доктор


Преподаватели- Доц. Кръстьо Згуровски, доктор; Доц. Петър Янков, доктор; Доц. Петър Зографов, доктор; Гл. ас. Валентин Вуков, доктор; Гл. ас. Деян Тодоров, доктор; Гл. ас. Иван Бирников, доктор; Гл. ас. Михайл Клечоров, доктор; Ас. Светослав Симеонов
Хонорувани преподаватели- Доц. Георги Палакарски, доктор; преп. Марин Сладкаров

 

Катедра „Снежни спортове” е с традиции в НСА „Васил Левски”

Обучението по ски в НСА „Васил Левски” започва още през 1942 г. със създаването на Висшето училище по телесно възпитание. В учебния план за всички студенти е задължителен за изучаване практическият предмет по „Ски”. Под формата на „Ски курс” в първите две години обучението е свързано с техниката и методиката на началното обучение по „Ски”.

През 1943 г. се провежда първият курс с 60 студенти на х. „Алеко” – Витоша. Така от самото начало ски курсовете се превръщат в традиция за НСА „Васил Левски”, формирайки ски култура за всички поколения студенти. През 1952 г. се учредява катедра „Ски” във ВИФ „Георги Димитров”, а през 1955 г. неин ръководител става Иван Стайков. През този период наред с началното обучение по ски започват да се подготвят първите висококвалифицирани кадри по „Алпийски ски дисциплини” и „Ски бягане” в България. През 1966 г. ръководител на катедрата става Димитър Дражев и носи наименованието „Ски, колоездене и авто-мото”. От средата на 70-те години катедрата започва да приема специалисти по биатлон. През 1980 г. се преименува в катедра „Ски”, а по-късно в „Зимни спортове”. От 1989 г. ръководител на катедрата става Георги Зографов. През 1999 г. ръководството на катедрата се поема от Димитър Бърдарев, като се обединяват катедрите „Ски” и „ТАО” поради липсата на хабилитирани преподаватели.

На 17 май 2016 г. по инициатива на сектор „Снежни спортове” Академичният съвет приема предложението да се възстанови катедра „Снежни спортове”. За ръководител е избран Кръстьо Згуровски. Сега в катедра „Снежни спортове” се обучават студенти в пет основни олимпийски спорта, в три образователно-квалификационни степени. Преподават се основни модули в специалностите СА и АФАС. Катедрата със своите образователни програми е интегрирала специалистите в професионални организации от сферата на зимния спортен туризъм, така че те получават сертификати за ски и сноуборд учители в най-високото ниво с международно признаване. Преподавателите в катедрата участват активно и са членове в международни, национални, спортни и професионални организации. Във връзка с подобряване на качеството на обучителните стандарти през последните години са издадени интерактивни учебни помагала, качени са обучителни модули в Web базираното дистанционно обучение на НСА „Васил Левски”. Последните години студенти, обучавани и завършили образованието си в катедрата, са известни български спортисти като Александра Жекова, Радослав Янков, Владимир Зографски, Красимир Анев, Владимир Илиев и др.

 

 
Facebook Twitter Share