НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11868824 Картинка 8923252 Картинка 10337348 Картинка 12231409 Картинка 8949937 Картинка 9666949 Картинка 12117779 Картинка 8796506 Картинка 8263388 Картинка 2849004Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Валентин Панайотов, ДН


Преподаватели- Проф. Валентин Панайотов, ДН; Проф. Красимир Петков, ДН; Доц. Венета Петкова, доктор; Доц. Евтим Лефтеров, доктор; Доц. Нели Янкова, доктор; Доц. Сашо Йорданов, доктор; Гл. ас. Диляна Зайкова, доктор; Гл. ас. Петя Миланова, доктор; Ас. Борислав Божков
Хонорувани преподаватели- преп. Тодор Василев; преп. Ивайло Здравков; преп. Анна Бакалова
Организатор уч.работа: Цветелина Митова - (02) 4014(259) Зала Бокс и фехтовка: (02) 4014(395)

Информацията е поместена по сектори
 
Facebook Twitter Share