НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7723395 Картинка 7604520 Картинка 7068200 Картинка 6179384 Картинка 845835 Картинка 8563417 Картинка 11100668 Картинка 7536031 Картинка 2239464 Картинка 2912836
Катедра Здравни грижи

Ръководител катедра
доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор вътр. +359 2 4014403  email: antoaneta.dimitrova@nsa.bg
Преподаватели - проф. Мая Визева, дм | доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор | доц. д-р Ирен Цочева, дм | доц. Пепа Бикова - Иванова, дм | доц. Петя Трендафилова, дм | гл. ас. д-р Мариана Ангелчева, доктор | ас. Даниела Станкева | ас. Людмила Костадинова

Организатори учебна работа – Здравка Драганова и Елиза Йосифова 024014418 | dekanatozzgt@nsa.bg

Водещи преподаватели:

 • проф. Мая Визева, дм maya | vizeva@nsa.bg
 • доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор | antoaneta.dimitrova@nsa.bg
 • доц. Пепа Бикова – Иванова, дм | pepa.bikova@nsa.bg
 • доц. Петя Трендафилова – Ванчева, дм | petya.trendafilova@nsa.bg
 • доц. д-р Мариана Ангелчева , доктор | mariana.angelcheva@nsa.bg
 • доц. д-р Ирен Цочева, дм | iren.tsocheva@nsa.bg
 • доц. д-р Свитлана Бачурска, дм | svitlana.bachurska@nsa.bg
 • доц. д-р Росен Михайлов, дм | rosen.mihailov@nsa.bg
 • доц. д-р Владимир Русимов, дм | vladimir.rusimov@nsa.bg
 • доц. д-р Стефка Мантарова, дм | stefka.mantarova@nsa.bg
 • доц. д-р Мария Еленкова, дм | maria.elenkova@nsa.bg
 • доц. Калина Андреевска, дф | kalina.andreevska@nsa.bg
 • ас. Даниела Станкева, доктор | daniela.stankeva@nsa.bg
 • ас. Людмила Костадинова, доктор | lyudmila.kostadinova@nsa.bg
Документи за изтегляне
pdf file
Конспекти "Медицинска сестра"