НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11447433 Картинка 1399205 Картинка 3130325 Картинка 459700 Картинка 7266671 Картинка 6565865 Картинка 10252111 Картинка 9837544 Картинка 11783927 Картинка 9919316
Катедра Лека атлетика

Ръководител катедра
доц. инж. Григор Гутев, доктор вътр. +359 2 4014297  email: grigor.gutev@gmail.com
Преподаватели - проф. Марин Гъдев, ДН | проф. Огнян Миладинов, ДН | проф. Апостол Славчев, доктор | проф. Юлиан Карабиберов, доктор | доц. Валентин Фильов, доктор | доц. Ивайло Лазаров, доктор | доц. Йозеф Брогли, доктор | доц. Пламен Нягин, доктор | доц. Румяна Карапетрова, доктор | доц. Софка Попова, доктор | гл. ас. Ива Димова, доктор | гл. ас. Петър Пеев | гл. ас. Тереза Маринова, доктор | ас. Борис Воденичаров, доктор | ас. Ганка Иванова | ас. Петя Петкова, доктор | доц. инж. Григор Гутев, доктор | Димитринка Шолева

Организатор уч.работа: Димитринка Шолева +359 2 4014298
Закрита лекоатлетическа писта: +359 2 4014295
Е-mail на катедрата: nsa_athletics@abv.bg
Документи за изтегляне
pdf file
Конспект - Методика на обучението и преподаване
pdf file
Конспект - Специалност
pdf file
Конспект - Техника и правилознание
pdf file
Конспект - Кондиционна подготовка и спорт