НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 572871 Картинка 1737244 Картинка 7211617 Картинка 7742314 Картинка 6226908 Картинка 10663386 Картинка 2428978 Картинка 5195639 Картинка 6473490 Картинка 4226018Катедра Борба и джудо

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Рашо Макавеев, доктор


Преподаватели- Доц. Радослав Пенов; Доц. Рашо Макавеев, доктор; Гл. ас. Асен Асенов; Гл. ас. Денислав Чамишки, доктор; Гл. ас. Илия Илиев, доктор; Гл. ас. Мария Янчева, доктор; Гл. ас. Никола Николов, доктор; Гл. ас. Христо Христов, доктор; Ас. Димитър Аврамов; Ас. Свилен Скерлев, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Петър Киров, доктор; преп. Георги Зарков
Организатор уч.работа: Цветелина Гергова: (02) 4014(347)


 
Facebook Twitter Share