НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12114503 Картинка 8222746 Картинка 810941 Картинка 4361080 Картинка 3484586 Картинка 6003032 Картинка 8468519 Картинка 7179392 Картинка 7188272 Картинка 4000802

ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ COVID-19

 
Започва набирането на желаещи да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 сред преподавателите и членовете на непреподавателския състав, с непосредствени контакти при работата със студенти.
Желанието си следва да заявите лично в периода 7-13 януари 2021 година.
За допълнителна информация академичният състав се обръща към преките си ръководители.
Служителите от административно-стопанските звена и отдели да се обръщат към помощник-ректор и директор АСД.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share