НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4635858 Картинка 7899219 Картинка 3699889 Картинка 7521266 Картинка 3261251 Картинка 1265036 Картинка 10280675 Картинка 9056707 Картинка 11582188 Картинка 7555461

ПФК „Левски“ премина функционали изследвания в ЦНПДС

Публикувано на 14 юни 2024

Футболистите от ПФК „Левски“ преминаха медицински прегледи и функционални тестове в Центъра за научна и приложна дейност в спорта (ЦНПДС) към НСА „Васил Левски“.

Екипът на ЦНПДС има установено дългогодишно партньорство с ПФК „Левски“. Експертите от ЦНПДС с професионалните си знания и опит активно подпомагат спортистите и треньорите чрез предоставяне на компетентна оценка на физическото състояние на футболистите, както и насоки за целенасочени тренировки и програми, които запазват и подобряват физическото им състояние и подпомагат възстановяването за постигане на високи спортни постижения.

   


 
Facebook Twitter Share