НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8390764 Картинка 10255499 Картинка 7851270 Картинка 618624 Картинка 1555021 Картинка 3329431 Картинка 1210949 Картинка 11301622 Картинка 144238 Картинка 9489573

Контакти

Телефонен указател

 

Ректорат на НСА

София 1700, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21,
Ректорат НСА, ет.1, Деловодство ст.111

Тел. централа: (02) 40 14 100, 0898 77 66 87,
0898 77 64 40
Ректор: тел/факс (02) 400 75 04

Карта от Google


Сграда Гургулят
София 1000, ул. "Гургулят" № 1
Национална спортна академия „Васил Левски“
Телефонна централа: 02/4014100
Управител: 02/4014424

Карта от Google


Учебно-плувна база "Мадара"
София 1000, бул. "Прага" 21

(02) 400 75 40

Карта от Google


Водна база Несебър 

Управител: 0898 77 66 94
Домакин: 0898 77 65 84

Карта от Google


Високопланинска учебно-спортна база
"Проф. Иван Стайков" - Витоша


Мениджър: 0893 39 65 09
Управител - 0893 39 65 22
Домакин - 0898 77 65 96 

Карта от Google


Високопланинска учебно-спортна база

"Проф. Никола Хаджиев" - Боровец

Мениджър: 0892 25 13 91
Домакин: 0898 77 66 52 

Карта от Google


Планинска учебно-спортна база "Вихрен"

Мениджър: 0898 77 66 60
Управител: 0898 77 65 83

Карта от Google

 

 

Ректор

проф. Красимир Петков

rector@nsa.bg

Помощник ректор

проф.Николай Изов

nikolay.izov@gmail.com

Факултет СПОРТ

доц. Емил Атанасов, доктор

atanasov78@abv.bg

Факултет ПЕДАГОГИКА

Доц. Вера Антонова, доктор

vera.antonova@nsa.bg

Факултет ОЗЗГТ

проф. Николай Попов, дн

nikipopov67@abv.bg

Департамент ЕОИТ

доц. Весела Славова

vessela_slavova@nsa.bg

Учебен отдел

Лиляна Янева

uchebenotdel@nsa.bg

Финансово-счетоводен отдел

Николинка Любенова

nsa_fso@nsa.bg

Отдел "Администратовно-стопанска дейност"

Валентин Добрев

velentind@abv.bg

Системен администратор

Свилен Драмов

dramov@nsa.bg

Център по международна и проектна дейност

Ирина Радевска

intrelations@nsa.bg

Връзки с обществеността

Албена Мичева 

press@nsa.bg

Център Следдипломна квалификация

проф. Бисер Цолов

sdk@nsa.bg

Студентски съвет

Иван Петков

studentski.nsa@gmail.com

Олимпийски клуб

Емилия Витанова

emilia_vitanova@abv.bg

Библиотека

Надежда Арсова

library@nsa.bg

Издателско-документален комплекс

Станислав Христов

nsapress@nsa.bg

Кариерен център

доц. Иван Сандански

career@nsa.bg

Интернет сайт на НСА

Светослав Йорданов

webmaster@nsa.bg


 

 

 
 
Facebook Twitter Share