НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11853253 Картинка 3312910 Картинка 7882869 Картинка 4192328 Картинка 5224025 Картинка 11232372 Картинка 6560181 Картинка 11771717 Картинка 1639706 Картинка 9437278
Практики

 
 
Документи за изтегляне
pdf file
Разпределение за преддипломна педагогическа практика - ф-т Педагогика
pdf file
Разпределение за преддипломна треньорска и управленска практика - ф-т Спорт
pdf file
Програма за преддипломна практика
pdf file
Разпределение за преддипломна педагогическа практика ЗО V курс по основна и нова квалификация „Учител по ФВС" 2023/24
pdf file
Преддипломна практика-нова специалност "Спорт"
pdf file
Преддипломна педагогическа практика- нова специалност "ФВС"
    
 
Facebook Twitter Share