НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 190793 Картинка 10852925 Картинка 6017745 Картинка 6775779 Картинка 4133279 Картинка 2392189 Картинка 11379782 Картинка 11180461 Картинка 6963177 Картинка 5924435

Контакти

Канцеларията на Задочно обучение се намира в сградата на Ректората,
1 етаж, стая 106

 

 

 

По всички интересуващи Ви въпроси се отнасяйте до

Снежа Дражева

тел. (02) 4014(219)
e-mail: zadochno@nsa.bg

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share