НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6985186 Картинка 11371380 Картинка 11415287 Картинка 2813511 Картинка 3735512 Картинка 1510122 Картинка 7942582 Картинка 6145648 Картинка 777878 Картинка 2579437

Учебни зали в сграда Ректорат

Учебни зали и лаборатории в сградата на Ректората

Аула Максима

Лекционни зали - А2, А3, А4, А5

Семинарни зали - 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231

Компютърна зала по информатика (501)

Учебни зали по физиология и биохимия
Сутерен - зали 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012

Учебни зали по анатомия


 
??????? ??? Facebook Twitter Share