НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3267437 Картинка 1296832 Картинка 4323561 Картинка 8934744 Картинка 3966194 Картинка 12045662 Картинка 2090193 Картинка 4336525 Картинка 7690905 Картинка 10976366

Учебни зали в блок 70

Учебни зали и лаборатории в блок 70

Зала "Франц Бекенбауер"

Изследователска лаборатория по биомеханика и двигателен контрол. -->Повече...

Компютърна зала 'Джон Атанасов" по спортна статистика

 
??????? ??? Facebook Twitter Share