НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Академичен профил

Мисия на НСА   Образователна квалификация   Нормативни документи   Политика за развитие на НСА  

Национална спортна академия “Васил Левски” е единственото специализирано висше училище в България, което предлага образование на университетско ниво по три основни направления - спорт, физическо възпитание, кинезитерапия.

Историята на нашето висше училище започва с Указа на Цар Борис III, с който през 1942 година се основава Висше училище за телесно възпитание. През 1953 г. с Постановление на Министерския съвет е утвърдено наименованието Висш институт за физическа култура. През 1967 г. се обособяват Спортно-педагогически факултет и Факултет за масово-оздравителна и лечебна физкултура.

През 1972 година се създава уникалната Водна спортна база на ВИФ на Черно море, близо до Несебър. В 1973 г. се създава се Научният съвет по теория и методика на физическото възпитание и спорта (включително лечебна физическа култура), който присъжда научните степени доктор и доктор на науките, утвърждава хабилитации. От 1974 г. се въвежда специализирано обучение на висококвалифицирани спортисти. Високопланински учебен комплекс (в Боровец, Рила планина) е открит през 1986 г. През 1991 г. се създава център за езикова подготовка на чуждестранни студенти и докторанти.

През 1995 г. с решение на Народното събрание ВИФ се преименува в Национална спортна академия. Открит е нов, модерно обзаведен учебен корпус в Студентския град в Дървеница.По това време се създава и високопланинската учебна база на НСА на Витоша.

От 1996 година НСА "Васил Левски" започна да дава почетното звание 'Doctor Honoris Causa" на изтъкнати български и чуждестранни деятели в областта на физическата култура, спорта и кинезитерапията.

В настоящия момент НСА има високо оценена академична акредитация и предлага университетски програми за обучение на бакалаври, магистри и докторанти в три факултета:

  • 1. Учителски факултет;
  • 2. Треньорски факултет;
  • 3. Факултет по кинезитерапия, туризъм и спортна анимация.

 

Центърът за Следдипломна квалификация в НСА предлага различни допълнителни образователни програми в специализирани и интердисциплинарни области.

НСА заедно с Треньорската школа на Българския футболен съюз е оторизирана от европейската футболна асоциация (УЕФА) да обучава футболни треньори от цял свят и да издава всички изисквани от УЕФА лицензи, включително License PRO, който е валиден в целия свят.

Обучението в НСА е базирано на нашия изследователски и интердисциплинарен подход. Учебните програми обединяват професионалната тренировка с научно-изследователските методи, стимулират умението за идентифициране, формулиране и решаването на проблемите в областта на физическата култура и спорта, оформя специалисти, които да могат да посрещнат предизвикателствата на живота с аналитично и съзидателно мислене и подход. За това голяма заслуга има висококвалифицирания научен и преподавателски състав на Академията.

Сега тук преподават над 30 професори, над 90 доценти и над 120 асистенти и гл.асистенти, голяма част от които притежават научните степени доктор и доктор на науките.

Нашите преподаватели са специалисти от най-различни области - спортни педагози и треньори, голям брой лекари, физиолози, биохимици, психолози, социолози, философи, историци, физици.

Отлична реклама за резултатите от нашата дейност са постиженията на огромен брой изтъкнати спортисти, възпитани в НСА, в най-представителните спортни форуми на планетата - Олимпийските игри, световните и европейски шампионати.

Спортистите на НСА досега са завоювали над 40 олимпийски титли, 150 сребърни и бронзови олимпийски медали, 90 световни титли, 120 сребърни и бронзови медали на световни първенства и няколко стотин златни, сребърни и бронзови отличия на европейски шампионати. Тук трябва да се отбележи и изключителната роля на големите български треньори, повечето от които са възпитаници на Академията.

НСА отделя голямо внимание на обучението на млади научни кадри в рамките на техните докторски работи. Нашите докторанти, освен задължителните за получаването на докторска степен разработки, взимат участие в работата на различни научни кръгове, в дискусионни клубове, кръгли маси, разнообразни проекти, годишни научни конференции и в международни конгреси.

НСА развива и активна спортно-състезателна дейност. 35 спортни клубове са между най-добрите в нашите университетски, национални първенства и турнири. Много от тях участват и на международни състезания, въпреки аматьорския си статут.

Научните постижения на НСА са международно признати. Наши специалисти са почетни членове на много чужди академии. НСА е партньор на водещи европейски университети по програми за интеграция във висшето образование.

След завършване на втори курс студентите на НСА имат право за включване в програмите за обмен на студенти - Еразмус, Сократес, CEEPUS. Леонардо и др. В тях могат да се включат студенти, които имат среден успех, по-висок от 4,50 и владеят западни езици (в зависимост от страната-приемник).

НСА е партньор на елитни университети за европейска интеграция във висшето образование.

Академията е член на Тематичната мрежа за спорт и адаптирана физическа активност, както и на Европейската мрежа по Физиотерапия във висшето образование. Поддържат се близки контакти с много сродни учебни заведения навсякъде по света - Белгия, Германия, Испания, Полша, Турция, Румъния, Гърция, САЩ, Франция, ЮАР, Португалия, Македония, Финландия и др.

??????? ??? Facebook Twitter Share