НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5625437 Картинка 4420534 Картинка 4660000 Картинка 218466 Картинка 5292337 Картинка 4358560 Картинка 9621164 Картинка 11178298 Картинка 7773183 Картинка 6192782Изтъкнати личности

проф. Драгомир Матеев проф. Иван Стайков проф. Ема Герон проф. Райко Петров проф. Никола Хаджиев проф. Георги Кабуров проф. Цветан Желязков проф. Михаил Бъчваров проф. Янош Брогли

В страниците, които следват, представяме изтъкнати личности,
свързали живота и таланта си
с изграждането на Националната спортна академия.
Те са с изключителен принос за развитието на спорта, 
масовата физическа култура и спортната наука в България.
Тяхната роля не може да се надцени. Тя е факт!

 
 
Facebook Twitter Share