НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6645443 Картинка 5900084 Картинка 56974 Картинка 12244906 Картинка 6727950 Картинка 4980277 Картинка 10945300 Картинка 7143454 Картинка 8550660 Картинка 1220629Център Следдипломна квалификация (СДК)


Заявление за обучение на учители Заявление за участие в курс по СДК Конспекти Курсове Курсове за обучение на учители

 

Центърът за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски” е създаден през 1972 год. Той е звено към Академията, което провежда различни видове и форми на обучение за придобиване на допълнителна квалификация или повишаване на квалификацията на кадрите в гр. София и страната.

Центърът за СДК се намира в Ректората - Студентски град, ІІ-ри етаж, стаи № 203 и 205.

Ръководител на Центъра за СДК:

проф. Бисер Цолов, ДН
тел. (02) 40 14 288 и (02) 40 14 235
Мобилен: 0896-77-66-12

Инспектори СДК:


Анелия Еленкова
Тел/факс (02) 40 14 238

Е-mail: sdk@nsa.bg

 

   
 
Facebook Twitter Share