НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9024461 Картинка 9992742 Картинка 380620 Картинка 8586411 Картинка 2787697 Картинка 3050523 Картинка 6322349 Картинка 10694875 Картинка 321827 Картинка 10361274
Програма на клуба

Програма

за дейността на Олимпийски клуб НСА „Васил Левски” за учебната 2008/2009г

Цели и принципи

Целта поставена пред членовете на Олимпийския клуб е насочена към подобряване на условията за разпостраняние на неговите идеи и принципи чрез провеждането на подбраните дейностите.

Направленията, към които Олимпийски клуб НСА „Васил Левски” насочва дейността си, са съобразени със следните принципи:

1. Възможност за усъвършенстване на опита, познанията и уменията на спортните специалисти от клуба, чрез развиващите се дейности

2. Възможност за творческа изява на членовете на клуба и проявата на едно отговорно отношение чрез ръководството на отделните дейности или поемането на отговорни функции

3. Възможност за включването на нови дейности в програмата на клуба и необходимостта те да бъдат съобразени с:

 • - Идеите и принципите на клуба
 • - Интересите на членовете,
 • - Запазването на традиционните дейности на клуба,
 • - Обществените условия и тези в Академията

Основни насоки в дейността на клуба през 2008/2009г

 • 1. Инициативи, които да дадат възможност за по-пълноценно представяне дейността на клуба в Академията и сред спортната общественост.
 • 2. Насочване на вниманието към по-пълноценно и богато на съдържание взаимодействие между Олимпийския клуб клуб и БОК.
 • 3. Подобряване на организационната работа в клуба, особено чрез разработването на мерки за по-добра отчетност и контрол над документацията и систематизиране на архива на клуба
 • 4. Подобряване на материалната база на клуба и ремонт на помещенията.
 • 5. Подготовка и привличане на нови членове.
 • 6. Подобряване на качеството на подготовка на студентите членове на Олимпийския клуб, съобразно техните организационни и функционални отговорности.

Необходимо е клубът да запази своята самостоятелност и да следва своите традиции положени от олимпийците, които са поставили основите и са пoддържали с десетилетия неговата култура и самоличност.

 

През годината дейността на Олимпийски клуб НСА „Васил Левски” ще е насочена в няколко направления:

1. Педагогическа дейност

 • · Провеждане на Коледна ваканция
 • · Провеждане на коледна дарителска акция
 • · Посещение на домовете през семестъра

2. Спортно възпитателна дейност и обществени прояви

 • · Съставяне на Комисия „Честна игра„ при провеждането на вътрешното първенство по хандбал.
 • · Провеждане на Ученически игри посветени на Швейцарските учители

3. Издадателска и пропагандна дейност.

Целта на издателската и пропагандна дейност е да подпомогне изявата на студенти, които проявяват интерес към журналистическата дейност, но преди всичко изявата на студентите в една непозната среда на издателската дейност.

 • · Поддържане страницата на клуба в сайта на НСА
 • · Издаване на вестник „Олимпийски вести“
 • · Провеждане на Коледен бал
 • · Представяне дейността на Олимпийски клуб пред студентите

4. Научна дейност

Целта на научната дейност на клуба е да подпомогне и даде възможност на изява на студентите да проследят, анализират и проучват проблеми на олимпийска тематика, възпитателната, педагогическа и спортната дейност

 • · Провеждане на анкетно проучване сред учениците свързано с нагласите и познанията на младежта към олимпизма и неговите принципи. София -Босилеград
 • · Разработване и представяне на доклади, породили интерес от страна на студентите към определена спортна тематика

5. Културно-образователна дейност

 • · Посещение на празник на кукерите в град близо до София
 • · Провеждане и участие в честването на 19 февруари - Васил Левски
 • · Организиране на посещение на Рилския манастир
 • · Изкачване на Черни връх или преминаване на други туристически маршрути
 • · Провеждане на олимпийско факелно бягане /23 юни Международен олимпийски ден/
 • · Гостуване на Олимпийски клуб Благоевград и ЮЗУ за обмен на опит със студентите

6. Организационна дейност

 • · Организиране на годишно събрание на клуба през месец май
 • · Подобряване на организационно административната дейност в работата на Олимпийския съвет и отделните комисии за работа
 • · Разрабатка на самостоятелни програми и планове за работа от страна на ръководителите на отделни комисии и дейности.
 • · Участие в подготовката и провеждането на ХХVІІ сесия на НОА

7. Материално технически въпроси.

 • · Ремонт на офиса на клуба
 • · Пълна инвентаризация и отчетност за състоянието на архива и неговата систематизация
 
 
Facebook Twitter Share