НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Студентски съвет

Студентски съвет при НСА

Студентски съвет (СС) е орган, който има за цел да изявява и защитава общите интереси (спортни, интелектуални, социални, културни и др.) на студентите и докторантите от НСА “Васил Левски” и да служи като официално призната форма за връзка между студентите и управляващите органи на Академията на всички нива.

Студентски съвет при НСА “Васил Левски” членува и взема активно участие в дейноста на Националното председателство на студентските съвети (НПСС) на Република България.

 

За контакти:

Национална спортна академия
Студентски град, бл. 70, етаж 7, стая №700

 

Списък на членовете на Студентски съвет

 

Председател: 
Мария Родева – Факултет Педагогика, № 209947
Заместник-председатели:
Ивайло Здравков – Факултет Спорт, № 312016
Вероника Стайкова – Факултет Спорт, № 31170

Членове

Александър Атанасов  -  ФС, № 33158
Благовест Кожухаров – ФС, № 32536
Валерия Рашева – ФОЗЗГТ, № 32358
Виолета Йовкова – ФОЗЗГТ, № 33602
Вяра Кирилова – ФОЗЗГТ, № 32424
Даниела Елинова – ФС, №32861
Денис Даниелов – ФП, № 33818
Димитър Полков – ФП, № 33818
Елена Драмчева – ФП, № 31719
Иван Пенков – ФС, № 32554
Йоанна Петкова – ФС, № 34232
Кирил Велев – ФС, № 31834
Марко Стефанов – ФС, № 33314
Мариян Ловков – ФС, № 32110
Михаил Генадиев – ФС, № 33231
Памела Здравкова – ФП, № 31719
Пламен  Диков – ФС, № 33159
Полин Балева – ФС, № 33238
Станислава Василева – ФП, № 31743
Страхил Паралов – ФС, № 32942
Сюлейман Сюлейман – ФОЗЗГТ,  № 33513
Тихомир Димов – ФОЗЗГТ,  № 33346
Калина Грозданова – докторант

 

 

Документи
??????? ??? Facebook Twitter Share