НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Търсещи работа

Студенти от първи до четвърти курс уч. 2017/18г., които желаят да получат съдействие за намиране на работа по време на своето обучение,
трябва да се регистрират в „Кариерен център” към НСА ет.1, каб.107.

??????? ??? Facebook Twitter Share