НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3959234 Картинка 591021 Картинка 10335372 Картинка 7377112 Картинка 11129088 Картинка 4347853 Картинка 6683876 Картинка 8358416 Картинка 7054523 Картинка 8109609Спортен мениджмънт

Конспект за Държавен изпит Разписание РО Разписание ЗО Разписание ДО

 ръководител на програма - проф. Бисер Цолов 


Област на висшето образование: Здравеопазване и спорт
Професионално направление: Спорт
Специалност: Спортен мениджмънт
Форма на обучение: Редовна, задочна
Продължителност на обучението: Два семестъра
Р-Л НА ПРОГРАМАТА – доц. Бисер Цолов

ПРОГРАМЕН СЪВЕТ:

  • проф. Бисер Цолов, ръководител на програмата
  • доц. Нина Атанасова, доктор
  • доц. Иван Сандански, доктор
  • доц. Елеонора Милева, доктор
  • гл.ас. Иван Славчев, доктор - координатор (islavchev@nsa.bg)

 

Квалификационен стандарт

ОБЛАСТ И ОБХВАТ НА ЗНАНИЯТА:

Да владеят професионално техническите и методологическите аспекти на макромениджмънта в спорта;
Да имат мащабни знания относно целевото, проектното и стратегическото управление на
спортно-икономическите и медийни програми и комплекси;
Да владеят научната област на маркетинговите системи, стратегии и изисквания в спорта;
Да владеят бизнес английски език.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КАДРИТЕ:

В държавни и международни асоциации за спорт и фитнес;
В администрацията на национални спортни структури;
В държавни структури, свързани със спорта;
В посреднически и импресарски фирми за спортно предприемачество;
В предприятия за производство и търговия със спортни артикули;
При координацията и управлението на международни движения в областта на активния начин на живот и спорта за всички.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ

Обучението в ОКС ”Магистър” е елитно, включва нова материя със значително свободно избираем дял и е интензивно. Базира се на масирана самостоятелна работа и е подчертано индивидуализирано. Не разчита на лекционно семинарната форма на обучение, нито на фиксирани изпитни сесии. Постиженията се индикират чрез мобилен самоконтрол. Крайният резултат е пряка функция от активността на специализантите и класата на преподавателския екип.

ФИЛОСОФИЯ: НИЕ СМЕ НАЙ-ДОБРИТЕ, НО ВИНАГИ МОЖЕ ОЩЕ.
Кариера се прави с: ЖЕЛАНИЕ, ПОСТОЯНСТВО, ТЪРПЕНИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ.
НИЕ ЩЕ ВИ ОСИГУРИМ: НАЙ-ДОБРОТО ОТ НАЙ-ДОБРОТО ОБУЧЕНИЕ, ЗА ВСЕКИ ШАНС В НЕОБЯТНАТА ТЕРИТОРИЯ НА СПОРТНИЯ БИЗНЕС.

 

 
 
Facebook Twitter Share