НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 518507 Картинка 12314983 Картинка 7450045 Картинка 4733225 Картинка 75702 Картинка 1125449 Картинка 7174464 Картинка 2258287 Картинка 9885986 Картинка 5920545Настоящи проекти

Национална спортна академия „Васил Левски“ участва в следните проекти по Програма „Еразъм+“:

Проект "Наследство БГ" - НСА „Васил Левски" е партньор в контрактиран проект (ОП ОНИР) по Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения", Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии", BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ" (https://www.nasledstvo.bg/). Водеща организация е СУ "Св. Кл. Охридски" с партньори 8 научни института на БАН и още 3 държавни университети.

Научната експертиза на екипите на НСА „Васил Левски" е представена от 23 изследователи в европейските категории (R1, R2, R3, R4). Научният екип на  НСА „Васил Левски" е приел сложната и отговорна пред обществото задача за създаването и развитието на първата по рода си в Европа, научна лаборатория за „Социални иновации, Рекреативен Хюмън дизайни Нишов туризъм". Научната лаборатория ще бъде пусната в експлоатация след автентичната реставрация на баня Овча Купел, в гр. София (2021г.: Призрачната баня в „Овча купел", София.

Проект „Аgainst match fixing (Срещу уреждането на мачове)“- е финансиран със средства на Европейската комисия по програмата „Еразмус + Спорт“. Национална спортна академия „Васил Левски“ участва като партньор, а координатор е Полската асоциация на футболни клубове от най-високата лига на футболни клубове в страната – „Ектракласа“. Партньори в проекта са  Национална Спортна Академия;  Association – Center for investigative journalism в Скопие, Македония (SCOOP);  ESSA (Sports Betting Integrity), Белгия;  Centro Universitario Sportivo Palermo, Италия; European Institute of Interdisciplinary Research , Франция; Play Fair Code , Австрия и German Sport University, Германия. 

Проект „SEE countries for the Integrity of football clubs“- стартира през 2020г .SEE countries for the Integrity of football clubs / SEE – I / е проект, по който НСА е партньор, водещата организация по проекта е университета по физическо възпитание и спорт в Бъкурещ, Румъния.

Проект „Dual-Track Careers for Para-Athletes“- Създаване на програма за обучение на пара-атлети в областта на предприемачеството за осигуряване на нова кариера след приключване на състезателната дейност. Проектът е финансиран със средства на Европейската комисия по програмата „Еразмус + Спорт“, 613684-EPP-1-2019-1-EL-SPO-SCP, ДР-10/20.02.2020г. период-1.1.2020/ 31.12.2021. Координатор на проекта е Aetoi Thessalonikis.

Проект „MyPromise: Boosting Grassroots sport and sport volunteering in Europe“- Преодоляване на пасивните модели на привличане на доброволци в спорта, като за тази цел се използват големите маратони в няколко европейски центъра.        Проектът е финансиран със средства на Европейската комисия по програмата „Еразмус + Спорт“. Координатор на проекта е SCULT Foundation, Латвия.

Проект „ONSIDE- Innovative education to enhance the skills of sport officials in Europe“- Създаване на професионални карти на задълженията и квалификацията на футболните съдии. Проектът е финансиран със средства на Европейската комисия по програмата „Еразмус+ Спорт“, 590771-EPP-1-2017-1-FR-SPO-SCP, ДР-37/17.08.2018, период: 1.1.2018- 31.12.2020. Координатор на проекта е EOSE, Франция.

Проект „SKILLS“- Създаване на карта на уменията, задължителни за спортните администратори с цел по-добра реализация на пазара на труда и по-добра подготовка на професионалистите в спорта. Проектът е финансиран със средства на Европейската комисия по програмата „Еразмус + Спорт“.           

Проект „FRESHER”- Европейска нощ на учените. Проектът е финансиран със средства на Европейската комисия по програмата Хоризон 2020. Координатор на проекта е Център за изследване и анализ.  

 
 
Facebook Twitter Share