НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10321328 Картинка 984156 Картинка 3564056 Картинка 10276552 Картинка 8995638 Картинка 6481091 Картинка 1178284 Картинка 3354014 Картинка 8477999 Картинка 11303419Поддръжка на открити и закрити съоръжения и сгради

Служба Поддръжка на открити и закрити съоръжения и сгради

Красимир Деливерски
Ръководител служба
Сграда Ректорат, комплекс Закрити спортни съоръжения, II етаж
тел. (02) 40 14 286
факс (02) 400 75 06

Елица Цветкова
Ландшафтен архитект
те. (02) 4014 226

Електротехници
Иван Пеев - тел. (02) 40 14 277
Александър Савов - тел. (02) 40 14 321

Работилници
     - дърводелска работилница - тел. (02) 40 14 321
     - шлосерска работилница
     - топлотехник
     - електротехник
     - поддръжка
     - електроженист

тел. (02) 40 14 321

 
 
Facebook Twitter Share