НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10850384 Картинка 6940448 Картинка 11421621 Картинка 284633 Картинка 1131180 Картинка 1064242 Картинка 6647985 Картинка 884827 Картинка 5222206 Картинка 7460614

Медицински център

Структура   Приемно време и контакти   Услуги  
 
Тел.: 0884666508
Медицинският център НСА-ЕООД се помещава на 1-ви етаж в сградата на НСА”В.Левски” на ул.”Гургулят”№1 и влючва кабинети за лекарски прегледи и консултации и кабинети за кинезитерапия и лечение с преформирани физикални фактори.

Предметът на неговата дейност включва: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на пациенти със заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, нервната система, сърдечносъдовата система; научна и учебна дейност.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share