НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4496364 Картинка 10843757 Картинка 4944417 Картинка 890109 Картинка 5383693 Картинка 3565805 Картинка 8365328 Картинка 91841 Картинка 5165290 Картинка 10823823

Медицински център

Структура Приемно време и контакти Цени на услуги
 
Тел.: 0884666508
Медицинският център НСА-ЕООД се помещава на 1-ви етаж в сградата на НСА”В.Левски” на ул.”Гургулят”№1 и влючва кабинети за лекарски прегледи и консултации и кабинети за кинезитерапия и лечение с преформирани физикални фактори.

Предметът на неговата дейност включва: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на пациенти със заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, нервната система, сърдечносъдовата система; научна и учебна дейност.
 
 
Facebook Twitter Share