НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7104905 Картинка 7510025 Картинка 2836344 Картинка 8396243 Картинка 4802281 Картинка 8883258 Картинка 2010874 Картинка 965749 Картинка 2674317 Картинка 10336017

Медицински център

Структура Приемно време и контакти Цени на услуги
 
За контакт: +359 884 666 508
Медицинският център НСА-ЕООД се помещава на 1-ви етаж в сградата на НСА”В.Левски” на ул.”Гургулят”№1 и влючва кабинети за лекарски прегледи и консултации и кабинети за кинезитерапия и лечение с преформирани физикални фактори.

Предметът на неговата дейност включва: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на пациенти със заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, нервната система, сърдечносъдовата система; научна и учебна дейност.
 
 
Facebook Twitter Share