НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9637486 Картинка 3512424 Картинка 7923554 Картинка 6132262 Картинка 10476602 Картинка 7478523 Картинка 1303847 Картинка 1495516 Картинка 11156143 Картинка 1647663

Медицински център

Структура   Приемно време и контакти   Услуги  
 
Тел.: 0884666508
Медицинският център НСА-ЕООД се помещава на 1-ви етаж в сградата на НСА”В.Левски” на ул.”Гургулят”№1 и влючва кабинети за лекарски прегледи и консултации и кабинети за кинезитерапия и лечение с преформирани физикални фактори.

Предметът на неговата дейност включва: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на пациенти със заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, нервната система, сърдечносъдовата система; научна и учебна дейност.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share