НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7537895 Картинка 8655574 Картинка 4839868 Картинка 12321828 Картинка 1640894 Картинка 8090495 Картинка 4849707 Картинка 9322902 Картинка 1840922 Картинка 623209

Връзки

Министерство на младежта и спорта (ММС)

http://www.mpes.government.bg/

Асоциация за студентски спорт "Академик" (АУС "Академик")

http://www.aus.bg/

Български олимпийски комитет (БОК)

http://www.bgolympic.org/

Български футболен съюз (БФС)

http://www.bfunion.bg/

Национално представителство
на студентските съвети (НПСС)

http://www.npss.bg/

Международен олимпийски комитет (МОК)

http://www.olympic.org/

Международен паралимпик комитет (IPC)

http://www.paralympic.org/

Международна федерация за университетски спорт (FISU)

http://www.fisu.net/

Регистър на спортните федерации

http://mpes.government.bg/Pages/Registers/
sports_federations.aspx

Европейска комисия

http://ec.europa.eu/

 Модул "Цитации" на Академичната библиотека

http://92.247.13.212/abcitation/absc.htm

 
 
Facebook Twitter Share