НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7230322 Картинка 876899 Картинка 1584416 Картинка 9660902 Картинка 8861248 Картинка 1146304 Картинка 8544484 Картинка 5161915 Картинка 6428453 Картинка 6392401Учебен процес

Учебни планове Изпити Разписания на часовете - задължителни модули Разписания на часовете - избираеми модули

Обучението на докторанти се извършва по три начина:

  • - редовна форма на обучение
  • - задочна форма на обучение
  • - обучение на самостоятелна подготовка
 
 
Facebook Twitter Share