НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3980242 Картинка 5596855 Картинка 10301076 Картинка 10004735 Картинка 8849936 Картинка 8919462 Картинка 5634320 Картинка 4632864 Картинка 119797 Картинка 12072220Връзки с обществеността

 

Албена Мичева - експерт "Връзки с обществеността"

Ректорат, ет.3, стая 307

Телефони:
02/4014(308)
мобилен: 089 30 44 151
е-mail: press@nsa.bg

 

 
 
Facebook Twitter Share