НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6807063 Картинка 4602333 Картинка 1127534 Картинка 17410 Картинка 10407758 Картинка 6063014 Картинка 10207951 Картинка 334842 Картинка 6892593 Картинка 9073929Структура

СТРУКТУРА НА БИБЛИОТЕКАТААкадемичната библиотека е самостоятелно звено в структурата на Национална спортна академия „Васил Левски”, която се ръководи от „Главен библиотекар”.
Академичната библиотека се състои от: централна библиотека намираща се в сградата на Ректората на НСА „Васил Левски”, в София, Студентски град и филиал, на ул. „Гургулят” №1, София.

 

 
 
Facebook Twitter Share