НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1634773 Картинка 11924532 Картинка 587373 Картинка 4390565 Картинка 8883167 Картинка 368524 Картинка 1744937 Картинка 4526532 Картинка 2964267 Картинка 543015

Такси за обучение 

 

Банкова сметка на НСА „Васил Левски"
IBAN: BG 83BNBG 9661 3100 1751 01 BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ - ЦУ
Основание: кандидатстудентска такса /такса обучение или др

 
??????? ??? Facebook Twitter Share