НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5207497 Картинка 4048263 Картинка 7344844 Картинка 9990031 Картинка 5305740 Картинка 7114295 Картинка 11816292 Картинка 7284840 Картинка 11972762 Картинка 5332632

Такси за обучение 

 

Банкова сметка на НСА „Васил Левски"
IBAN: BG 83BNBG 9661 3100 1751 01 BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ - ЦУ
Основание: кандидатстудентска такса /такса обучение или др

 
??????? ??? Facebook Twitter Share