НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2905868 Картинка 6929377 Картинка 10609143 Картинка 4582210 Картинка 5964409 Картинка 341043 Картинка 4332869 Картинка 9153448 Картинка 5455338 Картинка 5002627Документи за изпълнение на научни проекти

 
 
Документи за изтегляне
docx file
Договор за изпълнение на научноизследователски проект от докторант
docx file
Договор за изпълнение на научноизследователски проект
doc file
Форма за отчет на научно-изследователски проект
doc file
Финансов доклад по граждански договор
docx file
Приемателно-предаватели протокол за изпълнение на НИП
pdf file
Етичен кодекс
pdf file
Правилник за дейността на комисията за етична етика
pdf file
Правилник за устройството и дейността на "Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост"
doc file
Граждански договор за изпълнение на дейности по научноизследователски проект
doc file
Граждански договор с юридическо лице за дейности по НИП
    
 
Facebook Twitter Share