НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4701230 Картинка 232244 Картинка 11584597 Картинка 2025555 Картинка 3845205 Картинка 3925449 Картинка 12054787 Картинка 8744998 Картинка 11476092 Картинка 3561041Картови плащания чрез ПОС терминални устройства

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“  АДМИНИСТРИРА КАРТОВИ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА, СЪГЛАСНО ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ.

ОТ 2015 ГОДИНА ПЛАЩАНИЯТА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА СЕ ИЗВЪРШВАТ В СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:

 1. 1. ГЛАВНА КАСА В СТУДЕНТСКИ ГРАД - РЕКТОРАТ;
 2. 2. СТУДЕНТСКА КАСА В СТУДЕНТСКИ ГРАД - РЕКТОРАТ;
 3. 3. БЛОК 15 – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 4. 4. БЛОК  61, ВХ.В  – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 5. 5. БЛОК  61, ВХ.Г,  Д – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 6. 6. БЛОК 70, ВХ.А – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 7. 7. БЛОК 70, ВХ.В, Г, Д  – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 8. 8. ПЛУВЕН БАСЕЙН – БУЛ.“ПРАГА“ 21;

 

СЧИТАНО ОТ М.ЮНИ 2020 ГОДИНА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА СЕ ИЗВЪРШВАТ ПЛАЩАНИЯ И В ДРУГИ ОБЕКТИ, КАКТО СЛЕДВА:

 1. ВУСБ – НЕСЕБЪР;
 2. ПУСБ“ПРОФ. ИВАН СТАЙКОВ“ – ВИТОША;
 3. ПУСБ „ПРОФ. НИКОЛА ХАДЖИЕВ“ – БОРОВЕЦ

 

             С КАРТОВИ ПЛАЩАНИЯ СЕ  АДМИНИСТРИРАТ ВСИЧКИ ПРИХОДИ  И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ В ПОЛЗА НА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ, НАЕМ И ДЕПОЗИТ ОБЩЕЖИТИЯ, ТАКСИ КСК, ТАКСИ СДК, ТАКСИ ПЛУВАНЕ, АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ДРУГИ.`

            ВИДОВЕТЕ БАНКОВИ КАРТИ, С КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ РАЗПЛАЩАНИЯТА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА  СА УКАЗАНИ СЪС СТИКЕРИ В СЪОТВЕТНИТЕ ОБЕКТИ.

 

ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА КАРТОВО РАЗПЛАЩАНЕ КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ СЛЕДВА ДА УВЕДОМИ ЗА ТОВА  КАСИЕРА С ОГЛЕД РАЗГРАНИЧАВАНЕ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!

 

 
 
Facebook Twitter Share