НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1454086 Картинка 11581106 Картинка 4365009 Картинка 7355256 Картинка 8460019 Картинка 7079041 Картинка 4170438 Картинка 10555127 Картинка 10979909 Картинка 3408882
Състав на Академичния съвет

На 19 декември 2023 г. Общото събрание на НСА „Васил Левски“ избра със свое решение нов Контролен съвет и нов Академичен съвет с мандат 2023-2027 година.

Контролен съвет:
Председател: Доц. Иван Сандански, доктор
Заместник-председател: Доц. Емил Аврамов, доктор
Членове: Доц. Величка Александрова, доктор, доц. д-р Валентин Вълчев, доктор, Иво Росенов Бешев - студент

С Ъ С Т А В
на Академичен съвет на НСА „Васил Левски“ за мандат 2023 – 2027 г.

 1. Проф. Красимир Лазаров Петков
 2. Проф. Албена Владимирова Александрова
 3. Проф. Бисер Максимов Цолов
 4. Проф. Валентин Стефанов Панайотов
 5. Проф. Галина Димитрова Домусчиева-Роглева
 6. Проф. Даниела Тодорова Любенова
 7. Проф. Иван Колев Иванов
 8. Проф. Иван Христов Мазнев
 9. Проф. Николай Емилов Попов
 10. Проф. Огнян Стоянов Миладинов
 11. Проф. Свилен Емилов Нейков
 12. Проф. Татяна Станчева Янчева
 13. Доц. Вера Илиева Антонова-Върбанова
 14. Доц. Весела Кирилова Славова
 15. Доц. Георги Иванов Сергиев
 16. Доц. Георги Йорданов Божилов
 17. Доц. Григор Красимиров Гутев
 18. Доц. Евелина Емилова Милошова
 19. Доц. Емил Теодоров Атанасов
 20. Доц. Иван Мирчев Иванов
 21. Доц. Йордан Димитров Донев
 22. Доц. Милена Георгиева Николова
 23. Доц. Николай Ангелов Панайотов
 24. Доц. Петър Груев Янков
 25. Доц. Рашо Огнянов Макавеев
 26. Доц. Тодор Желязков Маринов
 27. Доц. Христо Стоянов Андонов
 28. Гл. Ас. Десислава Стефанова Илиева
 29. Гл. Ас. Димитър Николов Трендафилов
 30. Гл. Ас. Здравко Здравков Куртев
 31. Гл. Ас. Надежда Борисова Костова
 32. Гл. Ас. Павел Невенков Велков
 33. Гл. Ас. Станимир Иванов Желязков
 34. Гл. Ас. Тереза Мончева Маринова
 35. Гл. Ас. Христо Стоянов Христов
 36. Ас. Михаела Михайлова Митова
 37. Владислав Дианов Бонев
 38. Иван Божидаров Пенков
 39. Иван Кръстев Иванова
 40. Ивана Иванова Каръкова
 41. Йоан Владимиров Стоичков
 42. Мария Валериева Крушовска
 43. Никола Георгиев Караманджуков
 44. Николинка Колева Любенова
 45. Валентин Желев Добрев
 
 
Facebook Twitter Share