НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10766242 Картинка 7657183 Картинка 30773 Картинка 10780831 Картинка 11220073 Картинка 6796823 Картинка 6778272 Картинка 5125624 Картинка 8565609 Картинка 11276099Учебна работа

 
 
Документи за изтегляне
pdf file
Наредба за администриране на учебната дейност в образователно-квалификационната степен "Бакалавър" в НСА - 2020 г.
pdf file
Правилник за приемане на студенти в НСА 2019 г.
pdf file
Наредба за администриране на учебната дейност в образователно-квалификационната степен "Магистър" в НСА - 2019
pdf file
Правила за утвърждаване и актуализиране на учебна документация
pdf file
Правила и процедури за провеждане на семестриални и държавни изпити
doc file
Договор за хонорувани преподаватели
    
 
Facebook Twitter Share