НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2618996 Картинка 10644485 Картинка 6238233 Картинка 4970135 Картинка 10090230 Картинка 7118866 Картинка 6960982 Картинка 5590151 Картинка 3832401 Картинка 8534999
Научна работа

 
 
Документи за изтегляне
docx file
Етичен кодекс за научно-изследователската дейност
pdf file
НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
pdf file
Наредба за придобиване на ОНС Доктор
pdf file
Европейска харта на учените
doc file
Правилник за придобиване на научната степен Доктор на науките и за заемане на академични длъжности в НСА
    
 
Facebook Twitter Share