НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2617248 Картинка 3972883 Картинка 5668402 Картинка 3770354 Картинка 7420043 Картинка 2963062 Картинка 4475915 Картинка 4729010 Картинка 6632318 Картинка 3215445

Център за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост

Проф. Вихрен Бачев
Ръководител на центъра

София 1700, Студентски град
 Национална спортна академия, сграда Ректорат, ет. 1, стая 101
телефони: (02) 4014(367), 0894 42 25 07

уеб сайт: http://www.vihrenbachev.com/

 

 

Документи
Правилник
Правилник
 
??????? ??? Facebook Twitter Share