НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2512834 Картинка 9357607 Картинка 11145621 Картинка 10732260 Картинка 5893123 Картинка 5274163 Картинка 9974158 Картинка 6637448 Картинка 361919 Картинка 4477796Научни проекти 2014 г

  

  

НАУЧНИ ПРОЕКТИ – 2012 ГОДИНА

ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ – Вх.№ 107/09.04.2012 Изследване на нервно-мускулната потенциация при скоростно-силовите движения на елитни спортисти, със срок 1 година, искана сума 128,428

 

Вх.№ в ЦРАС

Тема на проекта

Ръководител на проекта

Срок

Искана сума в лева

І-ва година

ІІ-ра година

1.

106/09.04.2012

Методика за ефективен преход от заседнал начин на живот към препоръчителните стандарти на Европейския съюз за физическа активност на трудоспособното население

проф. Петър Бонов, ДН

6-9 месеца

10 331

-

2.

108/09.04.2012

Изследване историческото развитие на катедра „Футбол и тенис” към НСА „Васил Левски”

доц. Галина Очева, доктор

9 месеца

5 000

-

3.

109/09.04.2012

Изследване на функционалните възможности, физическите качества и технико-тактическите умения на 14-18 годишни състезатели по хокей на трева

Доц. Антонио Антонов, доктор

2 години

Обща стойност

6 600 лв.

4 200

2 400

4.

110/09.04.2012

Заснемане, изследване и анализ на технико-тактически особености и детайли в спортната техника на световно признати състезатели по свободна борба, медалисти от ЕП, СП и ОИ

доц. Огнян Макавеев, доктор

2 години

Обща стойност

5 525, 92

3 000

2 525,92

5.

111/10.04.2012

Физиологичен профил на висококвалифицирани състезатели по спортна, художествена, естетическа, аеробна и акробатична гимнастика

проф. Кирил Андонов, ДН

2 години

Обща стойност

25 145,54

12 598,32

12574,22

6.

113/10.04.2012

Женският футбол – равнопоставеност на половете

проф. Лъчезар Димитров, доктор

1.5

Обща стойност

9 000

4 500

4 500

Вх.№ в ЦРАС

Тема на проекта

Ръководител на проекта

Срок

Искана сума в лева

7.

114/10.04.2012

Връзка между постурологичните показатели и спортното постижение при различни спортни дисциплини

доц. д-р Мария Гикова, доктор

2 години

Обща стойност

6 600

3 600

3 000

8.

115/10.04.2012

Биохимични и физиологични промени при лабораторни и теренни тестове за оценяване на тренировъчния ефект и възстановяването при спортни игри

доц. Петър Атанасов, ДН

2 години

Обща стойност

22 150

15 500

6 650

9

116/10.04.2012

Профилактика и лечение на гръбначни изкривявания при деца от начална училищна степен чрез Fit-ball и Thera-band гимнастика, подвижни игри и танци с фолклорен характер

доц. Незабравка Генчева, доктор

1 година

3 091,60

-

 

 
 
Facebook Twitter Share