НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11493713 Картинка 8389341 Картинка 2078304 Картинка 8850365 Картинка 12034481 Картинка 3373070 Картинка 7499327 Картинка 10202224 Картинка 3161115 Картинка 395729

VI Международна научна конференция "Спорт и сигурност" - 14-15 май 2020 г.

Поради обявената от правителството извънредната ситуация в страната и с цел спиране на разпространението на COVID-19, Международната научна конференция „Спорт и сигурност“ се отлага за по-късна дата. През месец септември ще бъде публикувана информация за събитието на сайта на Националната спортна академия „Васил Левски“.

Due to concerns about the new coronavirus and the emergency situation declared by the government in the country, the International Scientific Conference "Sport and Security" has been postponed for a later date. In September, information about the event will be announced on the site of the National Sports Academy "Vasil Levski".

 

Документи
Регистрационна форма
Регистрационна форма
Call for participation
Call for participation
Registration form
Registration form
??????? ??? Facebook Twitter Share