НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 993387 Картинка 3205296 Картинка 9308219 Картинка 1002022 Картинка 4367297 Картинка 5648472 Картинка 4987657 Картинка 11258373 Картинка 3911063 Картинка 7216401Документи за записване

1. Четири снимки – 3.5/4.5 см;

2. Комплект документи за записване на новоприета студенти /от книжарницата/:

3. Полица за лична застраховка живот за целия курс на обучение /оригинален документ за справка и копие за съхранение в личното досие/;

4. Медицинско удостоверение от районния психодиспансер по постоянно местоживеене, че лицето е психично здраво;

5. Платена семестриална такса по банков път / BG 83BNBG 96613100175101 БНБ ЦУ, София НСА „Васил Левски“/, чрез ПОС терминално устройство или чрез Easy Pay АД.

 

 
 
Facebook Twitter Share