НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10050256 Картинка 11887578 Картинка 4681695 Картинка 3048506 Картинка 11564680 Картинка 10043575 Картинка 2792028 Картинка 3675024 Картинка 626539 Картинка 1156575Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите за несъвместимост
и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства
в декларациите за несъвместимост
за лицата по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

 

 

 

 
Документи за изтегляне
pdf file
Декларация образец
    
 
Facebook Twitter Share