НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 712639 Картинка 2658346 Картинка 1213827 Картинка 10043173 Картинка 11870705 Картинка 11111389 Картинка 8896384 Картинка 10848005 Картинка 6314422 Картинка 4958912
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПК

Регистър на декларациите за несъвместимост
и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства
в декларациите за несъвместимост
за лицата по чл. 49, ал. 1 от ЗПК. 

 

 

 
Документи за изтегляне
pdf file
Декларация образец
    
 
Facebook Twitter Share